اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

اخبار پژوهشگاه:

نشست تخصصی " رنگ و مد در پوشش مردم ایران " در پژوهشگاه فرهنگ وهنر

نشست تخصصی   رنگ و مد در پوشش مردم ایران  در پژوهشگاه فرهنگ وهنر

به گزارش  واحد ارتباطات واطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و هنر، سلسله هماندیشی ها و نشست های تخصصی، مسئله محور و کاربردی،  توسط گروههای پژوهشی و پژوهشکده های وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و هنر، با حضور اندیشمندان، استادان و علاقه مندان مرتبط با موضوعات هر هماندیشی تخصصی، بصورت ماهیانه برگزار می شود.

در تازه ترین هماندیشی ها و نشست های تخصصی، نشست تخصصی " رنگ و مد در پوشش مردم ایران " به همت دو پژوهشکده شهید مقیسه و پژوهشکده هنر و رسانه پژوهشگاه فرهنگ وهنر و با همکاری و مشارکت سازمانها و مراکز مرتبط و علاقمندبرگزار می شود.

اندیشمندان، استادان و علاقه مندان مرتبط با موضوع نشست تخصصی " رنگ و مد در پوشش مردم ایران " ویا متقاضیان مشارکت و حمایت از این فعالیت علمی و آموزشی می توانند با  واحد ارتباطات و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و هنر تماس بگیرند.

اخبار پژوهشگاه   /   تاریخ: 31 خرداد 1391   /   کد مطلب: 50   /   بازدید: 7294