اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

درباره پژوهشگاه

     پژوهشگاه فرهنگ و هنر با اتکال بر توفيقات الهي و بنابر دورانديشي و تفکراتي متعهدانه که با شناختي عميق ودقيق از ضرورتهاي اجتماعي و فرهنگي کشور و به منظور پاسخگويي به بخشهائي از نيازهاي علمي و پژوهشي جامعه در... (ادامه)

آخرین خبرها

کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی از سوی پژوهشکده مدیریت و توسعه برگزار می شود
کارگاه راهکارهای انجام پژوهش های معتبر و مستند علمی- دانشگاهی
چرا نخبه‌های ایرانی تمایل به بازگشت ندارند؟
آیا گردشگری یک سرگرمی و تفریح است؟/ رونمایی از کتاب بسیار سفر باید
نوبل ادبیات به چه کسی خواهد رسید؟

پژوهشکده مدیریت و توسعه

      

رشد و ارتقای علمی و مهارتی مدیران کشور و به تبع آنها، افزایش بهره وری، با هدف تقویت و تحکیم نگرش مسئولانه و پاسخگو در کلیه سطوح و گرایشات نظام مدیریتی کشور با دور نمای عملی  ساختن افق بلند توسعه پایدار و همه جانبه کشور بویژه در حوزه های مرتبط، از جمله اهداف مهم و اساسی در فعالیت های مطالعاتی، علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و پژوهشکده ها و مراکز وابسته است.

در تحقق این خواسته ها،پژوهشگاه فرهنگ و هنر ، پژوهشکده مدیریت و توسعه را به منظور عملی کردن اولویت های مطالعاتی ، پژوهشی و آموزشی فوق با گروه های پژوهشی زیر در پژوهشگاه فرهنگ و هنر شکل داده است.

گروههای پژوهشی پژوهشکده مدیریت و توسعه:
1) گروه پژوهشی مدیریت و سرمایه های انسانی
2) گروه پژوهشی رشد و توسعه پایدار
3) گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ وهنر
4) گروه پژوهشی مطالعات تطبیقی

بازدید: 8667