اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

مرکز علوم کاربردی پژوهشگاه فرهنگ و هنر (مدرسه عالی مهارت و کارآفرینی)

    

پژوهشگاه فرهنگ و هنر با عنایت به قریب دو دهه فعالیتها و سوابق ارزشمند علمی و پژوهشی و در تکمیل توسعه و کاربست بخشهایی از یافته های علمی و پژوهشی انجام شده، با درک عمیق از فقدان روشمندی و پویایی در کاربردی بودن آموزشهای رسمی موجود و عدم ارتباط صحیح،مشخص و پایا بین نهادهای آموزشی و دانشگاهی با نیازهای اجتماعی، اقتصادی و مدیریت کشور و همچنین کم توجهی به کسب مهارتهای لازم و کافی در بین دانش آموختگان جهت کاربست اموخته هایشان در ارائه ی خدمات مطلوب به منظوررفع نیازهای خود و جامعه ، با رویکردی کاربردی و مهارتی نسبت به امور آموزشی و مهارت افزایی، در کنارفعالیتهای گسترده علمی، پژوهشی و مطالعاتی   پژوهشکده های سه گانه (پژوهشکده ی فرهنگ و فناوری-پژوهشکده ی هنر و رسانه- پژوهشکده ی مدیریت توسعه )و نیز مرکز نظر سنجی و ارزشیابی تخصصیhttp://sanjj.ir خود،"مرکز  علوم کاربردی"  را در سال 1376 با شش دپارتمان تخصصی و حرفه ای زیر و با افق مبارک تحقق 


"راه اندازی کرد.


اهداف و وظايف "مرکز علوم کاربردی پژوهشگاه فرهنگ و هنر

www.okac.ir" 

هدف : ارتقاء سطح دانش، آگاهی ، مهارت افزایی و کارآفرینی موثر و پویا برای گروهها و اقشار مختلف جامعه،بعنوان مأموریت اصلی تعیین شده از سوی ریاست و هیئت امنای پژوهشگاه فرهنگ و هنر جهت   "مرکز آموزش علوم کاربردی" تعیین و پیگیری می شود.

اهم وظایف : 
   - شناسایی رشد و ارتقاء ظرفیت سرمایه های انسانی کشور و کاربست توانمندیها و آموخته های آنان در تبدیل دانش به مهارتهای حرفه ای و کاربردی مورد نیاز  جامعه،

 -نیاز سنجی،امکان سنجی و تعیین اولویت های آموزشی.
   - تهیه و تدوین برنامه های آموزشی.  
   - آماده سازی منابع مطالعاتی و متون آموزشی.    
   - اجرای دوره های آموزشی در سطوح پایه و مقدماتی-میانی و تکمیلی-پیشرفته و تخصصی.  
   - هماهنگی وهمکاریهای تخصصی با نهادهای ذیربط در زمینه طراحی، تدوین و اجرای دوره های آموزش تخصصی پیش اشتغالی و ضمن خدمت کارکنان، کارشناسان و مدیران.  
   - برقراری ارتباطات علمی و آموزشی بامراکز همکار در داخل و خارج از کشور و تماس با سازمانها و نهادهای به منظور رفع نیازهای علمی و آموزشی و حرفه ای ونیز جلب مشارکت آنان.    
   - ارزیابی، سنجش دوره های آموزشی اجرا شده بنا بر تقاضادر تهران و مراکز استانها

 خلاصه نمودار مرکز علوم کاربردی پژوهشگاه فرهنگ و هنر


 ( www.OKEDU.IR ) عناوین دپارتمانهاي تخصصی و حرفه ای "مرکز علوم کاربردی"

 

1- خانه مدیران

2- خانه زبان

3- خانه فناوری

4- خانه معمار


5- خانه کارآفرینی

6) خانه رشد

7) خانه هنر و رسانه(ارتباطات)

8) خانه حقوق

* تعاریف : انتخاب عنوان "خانه " جهت دپارتمانهای تخصصی و حرفه ای با سه رویکرد و هدف اساسی زیر انجام گرفته که هر یک از خانه ها الزاما در جهت تحقق و اجرایی ساختن این سه رویکرد تمامی همت و تلاش خود را به کار می گیرند:                         
 1)ایجاد و توسعه ی بانک اطلاعات و ارتباطات حرفه ای در گرایش های مربوط به هر "خانه "   
 2)آموزش، رشد و ارتقاء آموخته ها و مهارتهای موجود به منظور توسعه و کاربست آنها در نیازهای فردی و اجتماعی و در مفهوم دیگر پیوند "علم و عمل"
3)تلاش در پشتیبانی، حمایت، ایده پروری، کارآفرینی و تجاری سازی ایده های حرفه ای مربوط به هر " خانه " 

لینک لوگوی جدید مرکز علوم کاربردی:

http://www.pajoheshgah.ir/files/20190227210556-لوگوعلوم نهایی.jpg

 

بازدید: 17942