اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

اخبار پژوهشگاه:

روابط عمومی ها،توجیه گری را بر اطلاع رسانی ترجیح می دهند!

روابط عمومی هاتوجیه گری را بر اطلاع رسانی ترجیح می دهند

این پژوهشگر فرهنگی معتقد است فضای تکثر گرای رسانه ای و سرعت روزافزون تحولات بنحوی شکل گرفته که در اغلب موارد قدرت انتخاب و تصمیم گیری را از رسانه های سنتی گرفته و این مجموعه ها در این سیر تغییرات یا به انزوا کشیده می شوندو یا در تحولات هویت شان کم رنگ شده و هضم می شوند.

مقیسه گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و دشمنیهای خارجی و عوامل داخلی همسو با آنان،و ضرورت توجه ویژه رسانه به موضوع منافع ملی و حفظ مصالح ملی و اعتقادی، جا دارد تا کلیه رسانه ها در امور مهم و حیاتی که منافع ملی و مصالح کشور اقتضا می کنددر یک همگرای خودجوش و متعهدانه وحدت رویه اطلاع رسانی داشته باشند و از برخورد های سلیقه ای و یا اعمال گرایشات حزبی و گروهی در اطلاع رسانیهای حساس و حیاتی هم از سوی روابط عمومی ها وهم ازسوی اصحاب رسانه پرهیز کنند.

اخبار پژوهشگاه   /   تاریخ: 25 ارديبهشت 1391   /   کد مطلب: 18   /   بازدید: 5433