اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

هفته اخلاق کاربردی

    

هفته اخلاق کاربردی؛ هرساله ازبيستم تا بيست و هفتم فروردين

به همت پژوهشگاه فرهنگ و هنر وبا همکاری دانانیوز، هرساله با تجميع سه واقعه وهمزمان با سالگرد عروج خونین:1) هنرمند شهید مرتضي آويني(20فروردين)- 2) فرمانده شهید سرلشكر صياد شيرازي(21فروردين)و 3) روحانی وقاضی شهید موسي الرضا مقيسه (27فروردين)، با حمايت و همكاري برخی سازمان هاي فرهنگی و علمی کشور «هفته اخلاق كاربردي»را ازبيستم تا بيست و هفتم فروردين برگزار مي کند.

بازدید: 6501