اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

اخبار پژوهشگاه:

برگزیدگان جشنواره نقد کتاب معرفی شدند

برگزیدگان جشنواره نقد کتاب معرفی شدند

واحد ارتباطات و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و هنر به نقل ازایسنا، سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب، عصر دوشنبه ۲۹ آذرماه، با معرفی برگزیدگان خود در محورهای تخصصی سیزده‌گانه شامل هنر، میراث‌پژوهی، علوم تربیتی و روان‌شناسی، علوم و فنون، فلسفه - کلام و عرفان، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، ادبیات (متون و شعر کهن، متون و شعر کلاسیک و ...)، فقه و حقوق، اطلاع‌رسانی و ارتباطات، قرآن و حدیث، اخلاق، کودک و نوجوان به شرح زیر معرفی شدند.

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«پر، اما ناپرداخته! نقدی بر کتاب روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی»، ابراهیم افشار، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۹۴.

میراث پژوهی

در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد:

«ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیز بن محمد نسفی»، احسان رئیسی، آینه میراث، س سیزدهم، ش۵۷، پاییز و زمستان۱۳۹۴.

«نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین»، هادی درزی رامندی و محمد منصور طباطبایی، متن شناسی ادب فارسی، س هفتم، ش ۲۷، پاییز ۱۳۹۴.

فلسفه، کلام و عرفان

الف) فلسفه اسلامی

در این حوزه دو اثر شایسته تقدیر به طور مشترک  شناخته شد:

«ملاحظاتی درباره برخی مباحث معرفت‌شناسی در فلسفه اسلامی»، مجید مرادی، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش۶-۵، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

«نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی، سیّدمحسن میری و قاسم ابراهیمی‌پور»، مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.

ب) فلسفه غرب

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«شروط امکان تألیف درباره کانت»، سیّد محسن اسلامی، فصلنامه نقدکتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان‌شناسی، س اول، ش۱، بهار ۱۳۹۴.

ب) عرفان

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر  شناخته شد:

«ما به کجاییم و امانت کجاست؛ نقد ترجمه فارسی اللمع فی التصوف»، سعید کریمی، آینه میراث، ش ۵۶، س سیزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

ج) کلام

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«نقد و بررسی دیدگاه پروفسور پاول هک در کتاب زمینه مشترک»، محمد جعفر مروارید و حسن توسلی، پژوهشنامه کلام، ش۲، س دوم، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

دین

الف) فقه و حقوق

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«تألیف فلسفه فقه، ضرورتی که همچنان باقی است»، ناصر قربان نیا، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش ۱، بهار ۱۳۹۴.

ب) اخلاق

در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد:

«دعوت دوباره به فضیلت فکری»، امیرحسین خداپرست، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، س اول، ش ۳-۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.

«معرفی و نقد یک کتاب و دو ترجمه آن:کلیات فلسفه اخلاق نوشته جیمز ریچلز»، سید علیرضا صالحی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، س اول، ش۱، بهار ۱۳۹۴.

علوم اجتماعی

الف) جامعه شناسی

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«واکاوی مسئله گفت‌وگو: بررسی و نقد کتاب در جهان گفت‌وگو»، فرهنگ ارشاد، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش ۷ و ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.

ب) ارتباطات

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«نقد کتاب ارتباط شناسی»، مصطفی همدانی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش ۳۳، تابستان ۱۳۹۳.

زبان

الف) زبانهای دیگر

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«بررسی ترجمه سه اثر از اریک امانوئل اشمیت بر اساس آرای نظری اومبرتواکو»، مرضیه اطهاری نیک عزم و رعنا طاهرزاده، پژوهشهای ادب و زبان فرانسه، ش ۳، س دوم،  بهار و تابستان ۱۳۹۴.

ب) زبانشناسی

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«نقد و بررسی مجموعه‌ فرهنگ‌های سخن»، فرهاد قربان زاده، ویژه نامة نامۀ فرهنگستان، فرهنگ‌نویسی، ش۱۰، اسفند ۱۳۹۴.

۱۳۹۳.

علوم و فنون

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«علم، دین و خرافه در تمدن اسلامی: نقدی بر کتاب مقالاتی درباره مفهوم علم در تمدن اسلامی»، امیرمحمد گمینی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، س ۲، ش ۵ و۶، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

هنر

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«مداقه­ای در مباحث تئوری طراحی گرافیک: نگاهی به کتاب طراحی گرافیک چیست؟»، مهدی حق‌شناس، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش ۷، پاییز ۱۳۹۴.

ادبیات فارسی

الف) نقد ادبی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«جامعه‌شناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتناع»، مهدی یوسفی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش ۱، بهار ۱۳۹۴.

ب) متون کهن

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«معرفی و بررسی دو تصحیح تازه شاهنامه»، سجاد آیدنلو، ضمیمه آینه میراث، ش۴۰، ۱۳۹۴.

ادبیات داستانی

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

«نقد و تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می­‌کنم از منظر زبان و جنسیت»، ملاحت نجفی عرب، دوفصلنامه علوم ادبی، س چهارم، ش ۶ و۷، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

شعر

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«شعر نو در ترازوی تأویل: مروری بر کتاب شعر نو در ترازوی تأویل»، عبدالرسول شاکری، فصلنامه نقدکتاب ادبیات، س اول، ش۳-۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.


تاریخ و جغرافیا

در این دو  حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«ایران عصر صفوی: نوزایی امپراتوری ایران»، محمد کاظم رحمتی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش ۵، س دوم، بهار ۱۳۹۴.

کودک و نوجوان

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«نقد و بررسی دو داستان خاطرات یک خون آشام عاشق و جودی انجمن مخفی تشکیل می‌دهد از منظر برنامه فلسفه برای کودکان»، مریم عفتی کلاته، فلسفه وکودک، س سوم، ش ۹، بهار ۱۳۹۴.

بخش ویژه:

در این حوزه فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران با مدیرمسئولی هرمز همایون‌پور به‌عنوان نشریه شایسته تقدیر انتخاب شد.

اخبار پژوهشگاه   /   تاریخ: 30 آذر 1395   /   کد مطلب: 289   /   بازدید: 3480