اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

اخبار پژوهشگاه:

اجرای فرایند لغو مجوز برای مراکز پژوهشی ضعیف

اجرای فرایند لغو مجوز برای مراکز پژوهشی ضعیف
دکتر محسن شریفی در گفت‌وگو با  ایسنا، شکل‌گیری پژوهشگاه‌ها در کشور را بر اساس ماموریت‌های خاصی دانست و اظهار کرد: پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی یکی از حلقه‌های تکمیل چرخه تبدیل ایده به محصول و ثروت هستند و ما معتقدیم اگر نقش پژوهشگاه‌ها به درستی تعریف نشود، این چرخه دیرتر تکمیل خواهد شد؛ از این رو ما به دنبال مشارکت بیشتر پژوهشگاه‌ها در حوزه‌های پژوهشی و فناوری هستیم.
وی اضافه کرد: بر این اساس از پژوهشگاه‌ها خواسته شده است تا برای خود یک برنامه راهبردی متناسب با ماموریت‌های تعریف شده تدوین کنند و در وزارت علوم نیز بر اساس این برنامه‌های راهبردی، اقدام به پایش عملکرد آنها در پایان سال خواهد شد.
شریفی با اشاره به محتوای این برنامه‌ها، یادآور شد: بر اساس این برنامه‌ها، پژوهشگاه‌ها باید دستاوردهای دانشگاه‌ها که در قالب پایان‌نامه‌ها اجرایی می‌شوند را دریافت و آن دسته از تحقیقات که پتانسیل توسعه و تجاری سازی را داشته باشند برای تحقیقات توسعه‌ای و در نهایت تجاری سازی، سرمایه گذاری کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن برنامه ارزیابی و نظارت عملکرد واحدهای پژوهشی که مجوز دارند را در دستور کار داریم و مجوز مراکز پژوهشی که فعالیت آنها کم است و یا فعالیت ندارند، تجدید نظر خواهند شد.
شریفی ادامه داد: در صورتی که مراکز پژوهشی دارای عملکر ضعیفی باشند، مجوز آنها فرآیند لغو را طی خواهند کرد.
اخبار پژوهشگاه   /   تاریخ: 8 تير 1395   /   کد مطلب: 248   /   بازدید: 3158