اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

اخبار پژوهشگاه:

"دروغ درمانی" آفت بزرگ مدیریت است!

دروغ درمانی آفت بزرگ مدیریت است

در ادامه سلسله نشستها و همایشهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر، نشست تخصصی "ارتباط سالم ؛ بودن یا نبودن! " به مناسبت هفته ارتباطات و به همت پژوهشکده هنر و رسانه و با پیام محمدعلی مقیسه رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر ، برگزار شد.
به گزارش واحد ارتباطات و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و هنر، محمدعلی مقیسه رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر در پیامی به این نشست با اشاره به ضرورت رصد مستمر و آسیب شناسانه وضعیت ارتباطات و فعالیتهای روابط عمومی در کشور، آورده است : امانت داری و صداقت دو اصل ضروری و غیر قابل انکار در مسئولیتهایی است که هر یک از ما بر عهده می گیریم و اگر این دو اصل به هر دلیلی دچار خدشه و یا بی توجهی شود، فضای اجتماعی نیز به سوی کژی و نارضایتی پیش خواهد رفت.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر در بخش دیگری از پیام خود می گوید: متاسفانه نگرش برخی  مدیران کشور به شان و منزلت روابط عمومی ها بعضا در حد چاپ و توزیع پوستر و یا بالاتر از آن برگزاری مراسم و جشنها و یا تمهیدات سفرهای خارجی و داخلی،تنزل یافته است واگر هم در مواردی وجوه  اطلاع  رسانی و یا ارتباطات در فعالیتهای  روابط  عمومی ها مدنظر  باشد، ممکن در همان سطوح پروپاگاندایی و یا بعضا دادن اطلاعات غلط ! خلاصه شود.
وی در این پیام  آورده است: رفتارهای اینگونه را ارتباط فریبکارانه می گویند که من از آن بعنوان  "دروغ درمانی " تعبیر می کنم. و ممکن است در همه امور مرتبط با جامعه و افکار عمومی بویژه در فعالیت و رفتارهای اطلاع رسانی  روابط عمومی ها نیز ظاهر شود.
محمد علی مقیسه گفت: توسل به "دروغ درمانی" زمانی شکل می گیرد که ما در یک جامعه هوشمند و پرسش گر دچار ضعفهای عدیده و غیر قابل توجیه در حیطه مدیریت می شویم که با هیچ روش معمول و منطقی، قادر به پاسخگویی و یا اقناع افکارعمومی نخواهیم بود . در اینجاست که احتمالا یک ارتباط ناسالم و فریبکارانه شکل گرفته و به عبارت دیگر با "دروغ درمانی " سعی می کنیم، حتی بصورت موقتی! از تنگنای پیش آمده و فشارهای رسانه ای مو جود و پیش رو، خلاص شویم و به عبارتی از مسئولیت پاسخگویی و اطلاع رسانی های سالم ومفید، شانه خالی می کنیم.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر در پایان پیام خود با تاکید بر هوشمندی و پرسشگری نسل جدید، می گوید:علیرغم ارتقاء و گستردگی سطوح مطالبات اجتماعی، نظام مدیریتی با گرفتار شدن در چنبره آزمون و خطاهای گسترده و متعدد، ضعفها و سوء مدیریتها، افزایش یافته و موجد ترویج فضای ناسالم  اطلاع رسانی می شود ودر پی آنها، توسعه پدیده پرآفت "دروغ درمانی " ارمغان نامطلوب اینگونه عملکردها خواهد بود.

اخبار پژوهشگاه   /   تاریخ: 30 ارديبهشت 1391   /   کد مطلب: 21   /   بازدید: 7707