اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

اخبار پژوهشگاه:

ضعف و فقدان تفکر سیستمی پویا در تعاملات دولت با مجلس، فضای شعاری فرصت سوز و خنثی را حاکم کرده است

ضعف و فقدان تفکر سیستمی پویا در تعاملات دولت با مجلس فضای شعاری فرصت سوز و خنثی را حاکم کرده است
واحد ارتباطات و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و هنر به نقل از دانانیوز، دکتر محمدعلی مقیسه عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و رئیس انجمن پژوهشگران مستقل در گفتگویی با خبرنگار مابا اشاره به فضای جلسه رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی آقای دکتر روحانی گفت: علیرغم وجود تعارفات و تکریمها در برخی از تعاملات دولت با نمایندگان مجلس،باید مراقب باشیم که این فضا دچار نوعی شعارزدگی ناخواسته و یک خوش و بش فرصت سوز و خنثی تبدیل نشود!
محمدعلی مقیسه گفت: اینکه می گویم ناخواسته به این معناست که غالبا یک هدفمندی، انسجام و پویای در ایجاد و توسعه این تعاملات بین دولت و مجلس و بالعکس دیده نمی شود.
این پژوهشگر اجتماعی و فرهنگی در ادامه گفت: اینکه نماینده ای برای طرح و رفع مطالبات حوزه انتخابیه خود در فضای غیر رسمی موفقیتهایی کسب کرده ویا برخی وزراء یا معاونین آنها در ارتباط با نمایندگان مجلس خوب و مثبت عمل می کنند، هرچند خوب ولی مقطعی و غیر منسجم است وبرای یک ارتباط سیستمی منسجم و پویا کفایت نمی کند.
دکتر مقیسه با اشاره به مطالب و اظهاراتی که برخی نمایندگان در جلسه رای اعتماد به وزراء نسبت به فرد و یا افراد معرفی شده از تریبون عمومی مجلس بیان می کنند گفت: سوای از تبعات طولانی وحواشی زیانبار و غیرقابل جبران عرفی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و حتی خانوادگی که برای افراد معرفی شده، خانواده، دولت و دوستان وی دارد، واقعیتی دردناک و گواه زنده ای بر فقدان و ضعف تفکر سیستمی و پویا در روابط موثر دولت بانمایندگان مجلس است.
رئیس انجمن پژوهشگران مستقل در پایان گفت: تنوع و تکثر احزاب و آراء، اختلاف سلیقه هاو انتقادها باحفظ حریم و حرمتها،نشانه ای از جامعه پویا و رشد یافته است، اما حفظ حریمها و حرمت افراد نه تنها در دین و اعتقادات، بلکه بعنوان یکی از اصولی ترین اولویتهای انسانی است که بایستی همواره مدنظر باشد و حتی در صورت وجود مدارک و مستندات آن هم فقط از مجاری تعیین شده! برای ارضای امیال و اهداف زودگذرخود، هویت و اعتبار اشخاص را خدشه دار نکنیم و به تعبیر من" نگذاریم عقده هایمان، بارنگ و لعاب عقیده هایمان خودنمایی کنند" و خودمان و جامعه را به سوی سقوط اخلاقی وتباهی سوق دهد!
اخبار پژوهشگاه   /   تاریخ: 6 آبان 1392   /   کد مطلب: 171   /   بازدید: 4102